РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КУРСОВЫХ РАБОТ

по дисциплине «ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ и КРЕДИТ»

по группе ЗФк-38

на 2017/2018 уч.г.

Прокофьева Нина Леонидовна   prokofevanina@mail.ru

1

БАКУНОВА Н.В.

2

БЕРАШЕВИЧ М.Н.

 

 

Дём Ольга Дмитриевна   olgadiom@yandex.by

3

БОГДАНОВА К.Д.

4

БУЛЬБЕНКО А.Г.

5

ВАСИЛЬЕВА Е.В.

 

 

Жучкевич Ольга Николаевна   olga_zh17@mail.ru

6

ВЛАСОВ В.В.

7

ВОЛКОВА Т.А.

 

 

Левшицкая Ольга Романовна   kd2007@mail.ru

8

ГРЯДОВКА А.М.

9

ГУРДОВ Р.Г.А.

 

 

Камешкова Вероника Константиновна   kameshkova1@gmail.com

10

ДРОБЫШЕВСКАЯ В.В.

11

ЗЕЛЬВИНСКАЯ Е.С.

12

КАСПЕРОВА К.С.

13

КЕМСТАЧ Е.А.

14

КОНАХ Н.В.

 

 

Герман Александр Николаевич   germanan@mail.ru

15

КРАВЦОВА Т.А.

16

ЛАГУН С.В.

17

ЛУГИНА-СКРИПКО Л.В.

18

ЛУЧЕНКОВА В.А.

19

МАТЮШ Е.Е.

20

МЕДЫНСКИЙ В.П.

21

ПАНДЕКО Н.Н.

22

ПЕТУХОВСКАЯ Т.Е.

23

ПОЛОЗОВА К.В.

24

РОМАНЕНКОВА И.А.

25

РУСАК А.М.

26

САЗОНОВА Е.О.

27

САПАРОВА М.К.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

28

СТРЕЛЬЦОВА Е.В.

 Методические указания для выполнения курсовой работы ДО и К